Ном товхимол

Иргэний хэргийн талаар эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа. 2021 оны 03 сарын 25 3137

Улсын Дээд шүүхийн Тамгын газраас ХБНГУ-ын “Ханнс Зайдел”-ийн сангийн “Эрх зүйн боловсрол академи”-ийн санхүүжилтээр нийт иргэний болон захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч нарын ажлын хэрэгцээнд зориулан “Иргэний хэргийн талаар эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай” гарын авлага номыг эрхлэн гаргалаа.  

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛЫН ШҮҮХ I, II, III БОТЬ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА 2017 оны 01 сарын 05 6337

Монгол Улсад орчин цагийн шүүх үүсгэн байгуулагдсаны 105, Улсын Дээд шүүх үүсгэн байгуулагдсаны 90 жилийн түүхт ойн хүрээнд Улсын Дээд шүүхээс Монголын шүүх I, II, III боть номыг эмхтгэн хэвлүүлж, олны хүртээл болголоо.

Дэлгэрэнгүй
Иргэний хуулийн тайлбар Гэрээний бус үүрэг-4 ном хэвлэгдлээ 2016 оны 07 сарын 01 15017

Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас Монгол Улсын Иргэний хуулийн тайлбар Гэрээний бус үүрэг-4 гарын авлага номыг эрхлэн гаргажээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэний эрх зүйн 2014 оны сургалтын гарын авлага хэвлэгдлээ 2014 оны 10 сарын 01 7201

Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нарт явуулах иргэний эрх зүйн сургалтын 2014 оны гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа. Энэ жилийн сургалтыг “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй ба эвлэрүүлэн зуучлал” гэсэн сэдвээр явуулж байгаа бөгөөд  сургалтын гарын авлагыг  шүүгч -багш болон Японы зөвлөх багш нар боловсруулж  Японы Олон Улсын Хамтын ажиллагааны байгууллагын “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах төсөл” –н санхүүжилтээр хэвлэн гаргажээ.

Дэлгэрэнгүй
Худалдааны эрх зүйн чиглэлээр шүүгчдийг сургах гарын авлага хэвлэгдлээ 2013 оны 06 сарын 14 3192

Улсын Дээд шүүх, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Олон Улсын Эрх зүйн хөгжлийн байгууллага хамтран Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр   “Худалдааны эрх зүйн чиглэлээр шүүгчдийг сургах” төслийг Монгол Улсын шүүхийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Дэлгэрэнгүй
“Шүүгчийн 2012 оны сургалтын гарын авлага” ном хэвлэгдэн гарлаа 2012 оны 10 сарын 08 3527

Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас  Монгол Улс дахь Германы Техник Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн “Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчныг баталгаажуулах “ төслийн  санхүүжилтээр  “Өвлөх эрх ба Иргэний хууль хэрэглэх , шүүхийн шийдвэр боловсруулах аргачлал” сэдэвт  гарын авлагыг хэвлэн гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй
“Иргэний хуулийн тайлбар” ном хэвлэн гаргалаа 2012 оны 06 сарын 12 8854

Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас “Иргэний хуулийн тайлбар” /Гэрээний эрх зүй 2/ номыг хэвлэн гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй
Ном, товхимол 2010 оны 11 сарын 30 3070 Дэлгэрэнгүй