Анхан шатны шүүхүүд

2016 оны 05 сарын 13 91270

Шүүхийн нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал

Холбоо барих

 

1.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

 

1

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу
Д.Сүхбаатарын гудамж
Утас: 261920, 261912
Факс: 261920, 261912
Зип код: 14201
Веб сайт: www.civilcourt.gov.mn
Е-майл:  i_bsch_tg@shuukh.mn

2

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу
Д.Сүхбаатарын гудамж
Утас: 261920, 261912
Факс: 261920, 261912
Зип код: 14201
Веб сайт: www.civilcourt.gov.mn
Е-майл:  i_bsch_tg@shuukh.mn

3

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу
Д.Сүхбаатарын гудамж
Утас: 261920, 261912
Факс: 261920, 261912
Зип код: 14201
Веб сайт: www.civilcourt.gov.mn
Е-майл:  i_bsch_tg@shuukh.mn

4

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 
Утас:320791
Факс:11-341474
Зип код: 
Веб сайт: http://www.khan-uul.court.gov.mn/ 
Е-майл: irgen_ankhan2@shuukh.mn 
 

5

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 
Утас:320791 
Факс:11-341474 
Зип код: 
Веб сайт: http://www.khan-uul.court.gov.mn/ 
Е-майл: irgen_ankhan2@shuukh.mn 

6

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 
Утас:320791 
Факс:11-341474 
Зип код: 
Веб сайт: http://www.khan-uul.court.gov.mn/ 
Е-майл: irgen_ankhan2@shuukh.mn 

7

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094
Факс:70210234
Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/
Е-майл: irgen_ankhan3@shuukh.mn

8

Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
Утас:70233880
Факс:70232508
Зип код:
Веб сайт: www.court4th.mn
Е-майл: nalaikh_tg@shuukh.mn

 

2.Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

 

1

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас: 458147
Факс:(976) 11-453292
Зип код:13361
Веб сайт:  http://bsch-districtcriminalcourt.gov.mn/
Е-майл:  d_bsch_tg@shuukh.mn

2

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас: 458384
Факс:(976) 11-458384
Зип код:13361
Веб сайт:  http://bsch-districtcriminalcourt.gov.mn/
Е-майл:  d_bsch_tg@shuukh.mn

3

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас: 458232
Факс:(976) 11-453292
Зип код:13361
Веб сайт:  http://bsch-districtcriminalcourt.gov.mn/
Е-майл:  d_bsch_tg@shuukh.mn

4

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо 34-р байрны урд
Утас: 70187589
Факс: 70181375
Зип код: 210136
Веб сайт:http://www.bkhs-criminalcourt.gov.mn/
Е-майл:d_bkhs_tg@shuukh.mn

5

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо 34-р байрны урд
Утас: 70187589
Факс: 70181375
Зип код: 210136
Веб сайт:http://www.bkhs-criminalcourt.gov.mn/
Е-майл:d_bkhs_tg@shuukh.mn

6

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо 34-р байрны урд
Утас: 70187589
Факс: 70181375
Зип код: 210136
Веб сайт:http://www.bkhs-criminalcourt.gov.mn/
Е-майл:d_bkhs_tg@shuukh.mn

7

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094
Факс:70210234
Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/
Е-майл: eruu_ankhan3@shuukh.mn

8

Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэр

Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
Утас:70232518
Факс:
Зип код:
Веб сайт: www.court4th.mn
Е-майл: eruu_ankhan4@shuukh.mn

 

3.Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

 

  1

Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Архангай  аймаг Эрдэнэбулган сум
Утас:70332081
Факс: 70332081
Зип код:65011
Вэб сайт: http://arcourt.mn/
E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn  

2

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
Утас:70423705
Факс:70423705
Зип код:83129
Веб сайт: www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn

3

Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
Утас:70442264
Факс:70442186
Зип код:
Веб сайт: www.bayankhongor.court.gov.mn
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn

4

Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Булган
аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Булган аймаг, Булган сум
Утас: 70343102
Факс: 70342940
Зип код:
Вэб сайт: http://www.court.bu.gov.mn/
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn

5

Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говь-Алтай  аймаг, Есөнбулаг сум
Утас: 70483275
Факс:70483775
Зип код:82130
Веб сайт:http://www.court.go.gov.mn/
Е-майл: govi-altai_tg@shuukh.mn

6

Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говьсүмбэр  аймаг, Сүмбэр сум
Утас: 70543129
Факс:70543129
Зип код:
Веб сайт:http://www.court.gs.gov.mn/
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn

7

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70370023
Факс:70373331
Зип код:
Веб сайт:www.darkhancourt.mn
Е-майл:darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn

8

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас: 70522612
Факс: 70522612
Зип код:
Вэб сайт: http://www.court.do.gov.mn/
E-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn

9

Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дорнод аймаг Хэрлэн сум
Утас:70582540
Факс: 70582540
Зип код:21075
Веб сайт:http://courtdornod.mn
Е майл: dornod_tg@shuukh.mn

10

Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дундговь  аймаг, Сайнцагаан сум
Утас: 70592280
Факс:70593692
Зип код:
Веб сайт:http://dundgovi-court.mn
Е-майл: dundgovi_tg@shuukh.mn

11

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас: 70463073
Факс: 70463969
Зип код:
Вэб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn

12

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Орхон  аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас: 70352614
Факс:70352614
Зип код:
Веб сайт:http://court.or.gov.mn
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn

13

Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас: 70533631
Факс: 70533661
Зип код:
Вэб сайт: http://umnugovicourt.mn/
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn

14

Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Өвөрхангай  аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322454
Факс:70322454
Зип код:
Веб сайт: http://uv-zakhirgaa.court.gov.mn
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn

15

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас: 70518538
Факс: 70518538
Зип код: 22679
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn

16

Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70363474
Факс:70362294
Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn

17

Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Төв  аймаг, Зуунмод сум
Утас: 70272695
Факс:70272695
Зип код:
Веб сайт:http://court.tuv.mn
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn

18

Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452283
Факс:70452202
Зип код:85165
Веб сайт:http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn

19

Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70437090
Факс:70433843
Зип код: 
Веб сайт:http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: khovd_tg@shuukh.mn

20

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн Сум
Утас: 70383257,70384652
Факс:70384652
Зип код:
Веб сайт: http://court.khs.gov.mn
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn

21

Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70562290
Факс: 70562290
Зип код:
Вэб сайт: www.courtkhe.mn
E-майл: khentii_tg@shuukh.mn

22

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:331063
Факс:264681
Зип код:
Веб сайт: http://www.admincourt.gov.mn/main/
Е-майл: zakhirgaa_tg@shuukh.mn

 

4.Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

 

1

Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Архангай  аймаг Эрдэнэбулган сум
Утас:70332008
Факс: 70332008
Зип код:65011
Вэб сайт: http://arcourt.mn/
E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn

2

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
Утас:70422708
Факс:70422416
Зип код:83129
Веб сайт: www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn

3

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
Утас:70440543
Факс:70442186
Зип код:
Веб сайт: www.bayankhongor.court.gov.mn
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn

4

Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Булган аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Булган аймаг, Булган сум
Утас: 70342981
Факс: 70342940
Зип код:
Вэб сайт: http://www.court.bu.gov.mn/
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn

5

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говь-Алтай  аймаг, Есөнбулаг сум
Утас: 70484075
Факс:70483775
Зип код:82130
Веб сайт:http://www.court.go.gov.mn/
Е-майл: govi-altai_tg@shuukh.mn

6

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говьсүмбэр  аймаг, Сүмбэр сум
Утас: 70543129
Факс:70543129
Зип код:
Веб сайт:http://www.court.gs.gov.mn/
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn

7

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дархан-Уул аймаг Дархан сум
Утас:70370023
Факс:70373180
Зип код:45065
Веб сайт:http://darkhancourt.mn/
Е-майл:darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn

8

Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас: 70522418
Факс: 70522418
Зип код:
Вэб сайт: http://www.court.do.gov.mn/
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn

9

Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70584865
Факс:70584865
Зип код:
Веб сайт:http://courtdornod.mn
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn

10

Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дундговь  аймаг, Сайнцагаан сум
Утас: 70593016
Факс:70593692
Зип код:
Веб сайт:http://dundgovi-court.mn
Е-майл: dundgovi_tg@shuukh.mn

11

Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд

Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас: 70463989
Факс:70463989
Зип код:
Веб сайт:http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn

12

Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Орхон  аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70357301, 70357306
Факс:70357301
Зип код:
Веб сайт:http://court.or.gov.mn
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn

13

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд

Өмнөговь  аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533335
Факс:70533631
Зип код:
Веб сайт:http://umnugovicourt.mn
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn

14

Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд

Өвөрхангай  аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322708
Факс:70322708
Зип код:
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn

15

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас: 70518727
Факс: 70518727
Зип код: 22679
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn

16

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70363814
Факс:70362294
Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn

17

Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Төв  аймаг, Зуунмод сум
Утас: 70272349
Факс:70273661
Зип код:
Веб сайт:http://court.tuv.mn
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn

18

Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452280
Факс:70452202
Зип код:85165
Веб сайт:http://www.court.uv.gov.mn/

19

Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд

Ховд  аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433773
Факс:70433773
Зип код:
Веб сайт:http://court.kho.gov.mn
Е-майл: khovd_ankhan_tg@shuukh.mn
20 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хөвсгөл аймаг, Мөрөн Сум
Утас: 70383257,70384652
Факс:70384652
Зип код:
Веб сайт: http://court.khs.gov.mn
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn
21 Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70562095
Факс: 70562095
Зип код:
Вэб сайт: www.courtkhe.mn
E-майл: khentii_tg@shuukh.mn

 

5.Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

 

1

Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Архангай  аймаг Эрдэнэбулган сум
Утас:70332930
Факс: 70332930
Зип код:65011
Вэб сайт: http://arcourt.mn/
E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn

2

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
Утас:70427000
Факс:70427000
Зип код:83129
Веб сайт: www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn

3

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
Утас:70442186
Факс:70442186
Зип код:
Веб сайт: www.bayankhongor.court.gov.mn
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn

4

Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Булган аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Булган аймаг, Булган сум
Утас: 70342989
Факс: 70342940
Зип код:
Вэб сайт: http://www.court.bu.gov.mn/
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn

5

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говь-Алтай  аймаг, Есөнбулаг сум
Утас: 70483273
Факс:70483775
Зип код:82130
Веб сайт:http://www.court.go.gov.mn/
Е-майл: govi-altai_tg@shuukh.mn

6

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Говьсүмбэр  аймаг, Сүмбэр сум
Утас: 70543010
Факс:70543010
Зип код:
Веб сайт:http://www.court.gs.gov.mn/

7

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дархан-Уул аймаг Дархан сум
Утас:70370023
Факс:70373180
Зип код:45065
Веб сайт:http://darkhancourt.mn/
Е-майл:darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn

8

Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас:70522418
Факс:70522418
Зип код:
Веб сайт:http://www.court.do.gov.mn/
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn

  9

Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70582440
Факс:70584971
Зип код:
Веб сайт:http://courtdornod.mn
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn

10

Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дундговь  аймаг, Сайнцагаан сум
Утас: 70593705
Факс:70593692
Зип код:
Веб сайт:http://dundgovi-court.mn
Е-майл: dundgovi_tg@shuukh.mn

11

Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд

Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас:70463989
Факс:70463989
Зип код:
Веб сайт:http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл:zavkhan_tg@shuukh.mn

12

Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Орхон  аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас: 70357306
Факс:70357301
Зип код:
Веб сайт:http://court.or.gov.mn
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn

13

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд

Өмнөговь  аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533355
Факс:70533631
Зип код:
Веб сайт:http://umnugovicourt.mn
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn

14

Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд

Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322257
Факс:70322257
Зип код:
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn

15

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас: 70518228
Факс: 70518228
Зип код: 22679
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn

16

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362384
Факс:70362294
Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn

17

Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Төв  аймаг, Зуунмод сум
Утас: 70273661
Факс:70273661
Зип код:
Веб сайт:http://court.tuv.mn
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn

18

Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452063
Факс:70452202
Зип код:85165
Веб сайт:http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn

19

Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд

Ховд  аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433773
Факс:70433773
Зип код:
Веб сайт:http://court.kho.gov.mn
Е-майл: khovd_ankhan_tg@shuukh.mn

20

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн Сум
Утас: 70383257,70384652
Факс:70384652
Зип код:
Веб сайт: http://court.khs.gov.mn
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn

21

Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд

Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70562516
Факс: 70562516
Зип код:
Вэб сайт: www.courtkhe.mn
E-майл: khentii_tg@shuukh.mn

 

6.Сум дундын шүүх

 

1

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум
Утас: 70527080
Факс: 70527158
Зип код:
Веб сайт: http://court.zamin-uud.do.gov.mn/
Е-майл: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

2

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх

Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум

Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Утас:70468075
Факс: 70468075
Зип код:81030
Вэб сайт: www.court.tosontsengel.za.gov.mn
E-майл: tosontsengel_tg@shuukh.mn

3

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
Утас: 70535181
Факс: 70535162
Зип код: 210136
Веб сайт: http://khanbogdcourt.gov.mn/
Е-майл:khanbogd_tg@shuukh.mn

4

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх

Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум

Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд

Өвөрхангай, Хархорин
Утас:70327488
Факс:70327878
Зип код:
Веб сайт: http://www.kharkhorincourt.gov.mn/
Е-майл: kharkhorin_tg@shuukh.mn

5

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх

Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум

Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд

Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум
Утас:70367668
Факс:70367339
Зип код:
Веб сайт: http://www.court.zuunkharaa.se.gov.mn/
Е-майл: Mandal_tg@shuukh.mn

6

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх

Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум

Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд

Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум
Утас:70368122, 70368451
Факс: 70368122
Зип:43131
Веб сайт: court.khotol.se.gov.mn
Е-майл хаяг: Saikhan_tg@shuukh.mn

7

Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх

Ховд аймаг, Булган сум

Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст сумд

Ховд аймаг, Булган сум
Утас 98813898
Зип код
Веб сайт http://www.court26.kho.gov.mn/
Е-майл: bulgan_kho_tg@shuukh.mn

8

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх

Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр сум

Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд

Хэнтий аймаг, Бор өндөр сум
Утас:70567006
Факс:70567164
Зип код:23185
Веб сайт: http://borundur.khe.court.gov.mn/
Е-майл: bor-undur@shuukh.mn