Тойм мэдээ

Дээд шүүх 2114 хэрэг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэжээ 2020 оны 01 сарын 20 3410

Улсын Дээд шүүх 2019 онд эрүү, иргэн, захиргааны нийт 3015 хэрэг хүлээн авч, шүүх хуралдаанаар 2114 хэрэг хянан шийдвэрлэжээ. Хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 20.6 хувь нь  захиргааны, 31.9 хувь нь эрүүгийн, 47.5 хувь нь иргэний хэрэг байна.

Дэлгэрэнгүй
Улсын Дээд шүүхээр хянан хэлэлцсэн эрүү, иргэний хэрэг өсчээ 2019 оны 01 сарын 11 3204

Улсын Дээд шүүх 2018 онд эрүү, иргэн, захиргааны нийт 3764 хэрэг хүлээн авч, шүүх хуралдаанаар 3017 хэрэг хянан шийдвэрлэжээ. Хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 64 хувь нь иргэний, 19 хувь нь эрүүгийн, 17 хувь нь захиргааны хэрэг байна.

Дэлгэрэнгүй
Улсын Дээд шүүхээр хянан хэлэлцсэн эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг өсчээ 2017 оны 12 сарын 26 3477

Улсын Дээд шүүх 2017 онд эрүү, иргэн, захиргааны нийт 3221 хэрэг хүлээн авч, шүүх хуралдаанаар 2589 хэрэг хянан шийдвэрлэжээ. Хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 65.8 хувь нь иргэний, 21.0 хувь нь захиргааны, 13.2 хувь нь эрүүгийн хэрэг байна.

Дэлгэрэнгүй
Дээд шүүхээр хянан хэлэлцсэн иргэн, захиргааны хэрэг өсч, эрүүгийн хэрэг буурчээ 2017 оны 07 сарын 06 4465

Улсын Дээд шүүх 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүү, иргэн, захиргааны нийт 1619 хэрэг хүлээн авч, шүүх хуралдаанаар 1364 хэрэг хянан шийдвэрлэжээ. Шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 67 хувь нь иргэний, 13.1 хувь нь эрүүгийн, 19.9 хувь нь захиргааны хэрэг байна. 

Дэлгэрэнгүй
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ 2016 оны 08 сарын 16 3998

Улсын Дээд шүүхийн нийт хүлээж авсан 1583 хэргээс:

Дэлгэрэнгүй