Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3 дахь хэсгийг хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбарыг нийтэллээ

2022 оны 04 сарын 04 3157

Монгол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн 2022 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3 дахь хэсэгт заасан “нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ ... татан авч болно” гэснийг мөн зүйлийн 106.5 дахь хэсэгт заасан “нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан”-тай нэгэн адил ойлгож хэрэглэхээр тайлбарлаж, тогтоол баталсан.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3 дахь хэсгийг хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбартай ЭНД дарж танилцана уу.