ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ШҮҮГЧИЙН ТУСГАЙ САНАЛ

Д/д Хэрэг
1 “Батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэг” ТББ-ын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн тухай
Шүүгч Тусгай санал Огноо
Дашдоржийн Мөнхтуяа Тусгай санал 2016-04-25
2 “Алтайн хүдэр” ХХК болон “Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци” ТББ-ын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн тухай
Шүүгч Тусгай санал Огноо
Дашдоржийн Мөнхтуяа Тусгай санал 1 2015-10-26
3 Ч.Цэрэндоржийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн тухай
Шүүгч Тусгай санал Огноо
Дашдоржийн Мөнхтуяа Тусгай санал 1 2015-09-28
4 Д.Ариунболдын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн тухай
Шүүгч Тусгай санал Огноо
Дашдоржийн Мөнхтуяа Тусгай санал 1 2015-01-26
Мишигийн Батсуурь Тусгай санал 2 2015-01-26
5 “Хүчит шонхор” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн тухай /Тусгай санал/
Шүүгч Тусгай санал Огноо
Мишигийн Батсуурь Тусгай санал 1 2014-06-16