Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдаан болно

2022 оны 01 сарын 10 1301

Монгол Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдаан 2022 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр товлогдлоо.

Хуралдаанаар “Ардын чуулган” нам үүсгэн байгуулсныг бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг хэлэлцэнэ.