Иргэний эрх зүйн 2014 оны сургалтын гарын авлага хэвлэгдлээ

2014 оны 10 сарын 01 7180

Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нарт явуулах иргэний эрх зүйн сургалтын 2014 оны гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа. Энэ жилийн сургалтыг “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй ба эвлэрүүлэн зуучлал” гэсэн сэдвээр явуулж байгаа бөгөөд  сургалтын гарын авлагыг  шүүгч -багш болон Японы зөвлөх багш нар боловсруулж  Японы Олон Улсын Хамтын ажиллагааны байгууллагын “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах төсөл” –н санхүүжилтээр хэвлэн гаргажээ.

2014-10-01