Монгол улсын нэрийн өмнөөс

2021 оны 10 сарын 20 1916

Улсын Дээд шүүхийн ХМОНХХ-ээс МҮОНТ-тэй хамтран бэлтгэдэг "Монгол Улсын нэрийн өмнөөс" нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарт Нийт шүүгчийн анхдугаар чуулганаас бэлдсэн сурвалжилга орсон болно.