МЭДЭЭЛЭЛ

2021 оны 07 сарын 05 2233

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79, Төрийн албаны тухай хуулийн 61.1.6, Шүүхийн тухай хуулийн 26.3, 47.7-д заасан үндэслэл болон Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахалтай холбогдуулан Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний албан тушаалд нэр дэвшигчийг бүртгэх, мэдээлэх  ажиллагааг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна.

Нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацааг нийтэд тухайлан мэдээлэх болно.
МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР
2021.07.05