Улсын Дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөн болно

2021 оны 03 сарын 04 2838

Улсын Дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөн 2021 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр хуралдахаар товлогдсон байна.

Уг зөвлөгөөнөөр Улсын Дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөний дэгийг батлах, Улсын Дээд шүүхэд ирсэн хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг томилох журмын төсөл хэлэлцэнэ.

Мөн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлд заасны дагуу Улсын Дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг сонгох юм.