МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/ БОЛОН ДАГАЛДАХ ХУУЛИУДАД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД, ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, УИХ-ЫН БУСАД ШИЙДВЭРҮҮД

2021 оны 02 сарын 01 8462

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/  БОЛОН ДАГАЛДАХ ХУУЛИУДАД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД, ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ,  УИХ-ЫН БУСАД ШИЙДВЭРҮҮДИЙГ ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.