Ард Түмний Олонхийн Засаглал намын даргын өөрчлөлтийг бүртгэлээ

2020 оны 03 сарын 31 3490

Ард Түмний Олонхийн Засаглал нам (АТОЗН)-ын даргын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг Дээд шүүх 2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хянан хэлэлцэв.

Ард Түмний Олонхийн Засаглал нам  (АТОЗН)-ын 2020 оны 2 дугаар сарын  9-ний өдрийн Бага хурлаас гишүүдийн олонхийн саналаар А.Батдоржийг намын даргаар сонгосон үйл ажиллагаа нь Үндсэн хууль, Улс төрийн намын тухай хууль болон тухайн намын дүрмийг зөрчөөгүй гэж үзэж, намын даргын өөрчлөлтийг бүртгэлээ.