Улс төрийн намууд

Намын нэр Монголын Либерал нам /МЛН/
Регистерийн дугаар 8488983
Бүртгэлийн дугаар 8082001008
Намын дарга Намын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Амгаланбаатар
Хаяг Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Соёлын коллежын ард талд 3 давхар шар байшин, Улаанбаатар эрдэм оюу дээд сургуулийн дээр байрладаг, 302 тоот
Утас 11-328198
Факс 11-328198
Электрон шуудан -
Вэб сайт www.liberal.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 1999.12.17-ны МИАШЛН-ын анхдугаар их хурлын 1-р тогтоолоор дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2000.01.28-ны өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2004.01.26-ны 01-р тогтоолоор МИАШЛН-ийн шинэчилсэн дүрмийн батлах тухай /УДШ-ийн 2004.04.05-ны 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 1999.12.17
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна. МЛН-ын удирдах зөвлөлийн 2009.01.09-ний өдрийн хурлаар Л.Алтанчимэгийг МЛН-ын даргаар томилсон тухай 2009.03.16-ны өдөр 3/97 тоот албан бичгийг ирүүлсэн болно. УДШ-ийн 2012 оны 05 дугаар сарын 22-ны дрийн 07 дугаар тогтоолоор МЛН-ын даргаар Б.Дашзэвэгийг бүртгэсэн. УДШ-ийн 2014 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор МЛН-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгчаар Б.Амгаланбаатарыг бүртгэсэн
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2006-07-10
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 1300