Улс төрийн намууд

Намын нэр Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам /МУНН/
Регистерийн дугаар 8488959
Бүртгэлийн дугаар 8082001005
Намын дарга Б.Батболд
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Элчингүүдийн гудамж, "Мика" зочид буудал 3 тоот
Утас 99710095, 99191673, 99114567, 91910970
Факс 11-310133
Электрон шуудан munn@madicnet.mn
Вэб сайт www.munn.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай МУНН-ын анхдугаар чуулганы 1993.12.05-ны өдрийн №1 тогтоолоор /УДШ-ийн 1994.01.14.01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МУНН-ын 2005.02.23-ны 1/6 МУНН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай, МУНН-ын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөлийн III хуралдааны 2005.02.18-ны 03-р тогтоолоор /УДШ-ийн 2005.04.20-ны 06-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.05.03-ны өдрийн МУНН-ын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөлийн IV хуралдааны 1-р тогтоолоор МУНН-ын шинэчлэн найруулсан дүрэм /УДШ-ийн 2005.04.27-ны өдрийн 08-р тогтоолоор бүртгэсэн./ МУНН-ын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөлийн 8-р хуралдааны тогтоолоор намын дүрэмд оруулах зарим өөрчлөлтийн тухай /УДШ-ийн 2008.05.23-ны 07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2012.03.05-ны МУНН-ын V Их хурлын №1 тогтоолоор намын даргаар Б.Батболд сонгогдсон тухай / УДШ-ийн 2012.04.06-ны 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 1993.12.05 ММТНН, МХӨНН, МТТ намууд нийлсэн. 2006.06.09-ний өдөр хуралдсан МУНН-ын УТЕЗ-ийн 6-р хуралдаанаас Ү.Хүрэлбаатарыг намын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлж, намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б.Батболд нам төлөөлөх эрхийг эдэлнэ гэж тус намын 2006.06.13-ны өдрийн 3/2 тоот албан бичгээр мэдэгдсэн.
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Улсын Дээд шүүхийн 1994 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо -
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 1503