Улс төрийн намууд

Намын нэр Иргэний зориг ногоон нам /ИЗНН/
Регистерийн дугаар 8488932
Бүртгэлийн дугаар 8082001004
Намын дарга Ц.Ганхуяг
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хорооо, Олимпийн гудамж 7-3, "Центрум" төв, 1001 тоот
Утас 95353663, 86000003, 94099552, 319006
Факс -
Электрон шуудан gankhuyagts@gmail.com, barkhuua@gmail.com, tuya9552@gmail.com, info@iznn.mn
Вэб сайт www.izn.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 2000.03.09-ний 07 дугаар тогтоолоор Намын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2000.03.23-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/ 2000.12.20-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Иргэний Зориг намын үндэсний хорооны ээлжит бус хоёрдугаар хурлын тогтоолоор дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2001.05.04-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ 2002.03.01-ний өдрийн 1/01 Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намтай холбогдох зарим шийдвэрүүдийг намын бүртгэлд оруулах талаар өргөдөл гаргах тухай, Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намын үндэсний хорооны ээлжит 1 хурлын тогтоол №3 намын дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах /УДШ-ийн 2002.03.22.01-р тогтоолоор Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах нам гэж өөрчилж, дүрмийг бүртгэсэн/ 2005.03.31.05-р Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намын Үндэсний хорооны ээлжит бус хурлын тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2005.04.27.09-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2006.01.15-ний №01/02 Иргэний Зориг-Бүгд найрамдах намын намын нэрийг нэрийг өөрчилж Иргэний Зориг нам гэж өөрчлөх тухай /УДШ-ийн 2006.03.23.02-р тогтоолоор бүртгэсэн / 2007.03.24.08-р Иргэний Зориг намын Үндэсний хорооны ээлжит хурлын тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2007.05.30-ны өдрийн 02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний Зориг намын үндэсний хорооны ээлжит хурлын 2008.05.10.05-р тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2008.05.23-ны 06-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний Зориг намын 2012.01.28-ны өдрийн №08, №10 дугаар тогтоолуудаар намын нэрийг өөрчлөх, намын дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2012.03.12.02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний Зориг Ногоон Намын Үндэсний хорооны 2015 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хурлаар намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2015.03.13-ны өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний Зориг Ногоон намын 2015 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 9 дүгээр их хурлаар намын даргаар С.Оюун, Ц.Ганхуяг, С.Дэмбэрэл нар сонгогдсоныг УДШ-ийн 2016.05.02-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн. УДШ-ийн 2016.05.16-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор Иргэний Зориг Ногоон намын даргаар С.Оюун, Ц.Ганхуяг нарыг бүртгэж, С.Дэмбэрэлийг намын даргаас хассан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэсэн. УДШ-ийн 2018.03.05-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор Иргэний Зориг Ногоон Намын 2018 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр хуралдсан Үндэсний хорооны ээлжит хурлаар намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг бүртгэж, намын даргаар Ц.Ганхуяг болсныг улсын бүртгэлд бүртгэв.
Анх байгуулагдсан огноо УДШ-ийн 2002 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намыг бүртгэхдээ улсын бүртгэлд анх бүртгүүлсэн дугаараар 1992.04.07-ны өдрөө тооцсон байна. 2000.03.09
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Иргэний Зориг, Бүгд Найрамдах намууд нийлсэн, БНН-ын улсын бүртгэлийн дугаарт бүртгүүлсэн. Тус намын нэрийг Улсын Дээд шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2006.3.23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор “Иргэний Зориг Нам” болгон өөрчлөв. Улсын Дээд шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2012.03.12-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор “Иргэний Зориг Ногоон Нам” болгон өөрчлөв
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2006-07-10,
2012-03-12
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 35000