Улс төрийн намууд

Намын нэр Гэр хороолол хөгжлийн нам /ГХХН/
Регистерийн дугаар 8489173
Бүртгэлийн дугаар 8012103210
Намын дарга Б.Батсүх
Хаяг Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, 34-р байр баруун жигүүрийн А хэсэг
Утас 95336100
Факс -
Электрон шуудан gerkhoroolol.mn@yahoo.com
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Үүсгэн байгуулах анхдугаар хурлын 09 дугаар тогтоол
Анх байгуулагдсан огноо 2018-11-28
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Улсын Дээд шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2019-01-29
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 1023