Улс төрийн намууд

Намын нэр Монголын Ногоон нам /МНН/
Регистерийн дугаар 8488924
Бүртгэлийн дугаар 8082001003
Намын дарга О.Бум-Ялагч
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 14, Элит оффис 205 тоот
Утас 99114854
Факс 11-318099
Электрон шуудан info@mongoliangreenparty.mn
Вэб сайт www.mongoliangreenparty.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 1990.05.13-ны өдрийн Монголын Ногоон намыг зохион байгуулах хурлаар Монголын Ногоон намын дүрмийг баталсан /УДШ-ийн 1990.05.26.06-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 1990.11.25.-ны өдрийн МНН-ын анхдугаар их хурлаар баталсан. /УДШ-ийн 1991.06.30.04-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 1993.03.04-ний өдрийн МНН-ын IIIхурлаар МНН-ын дүрэм баталсан 2007.04.20-ны өдрийн МНН-ын V Их хурлын тогтоолоор дүрмийг шинэчлэн баталсан. /УДШ-ийн 2007.05.30.03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2007.11.03-ны өдрийн МНН-ын 6-р Их хурлын 04-р тогтоолоор намын дүрмийг баталсан. /УДШ-ийн 2007.12.19.08-р тогтоолоор бүртгэсэн. 2008.04.19-ний өдрийн МНН-ын 7-р Их хурлын 05-р тогтоолоор дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2008.05.01.05-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2011.08.28-ын МНН-ын ээлжит их хурлын 07-р тогтоолоор дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах /УДШ-ийн 2011.10.14.12-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2012.11.03-ны Монголын Ногоон Намын Ээлжит бус 10 дугаар Их хурлын 04 дүгээр тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 05 дугаар тогтоолоор намын даргаар О.Бум-Ялагч сонгогдсон тухай /УДШ-ийн 2012.11.27-ны 10-р тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 1990.05.13
2007.5.30-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолоор намын мөрийн хөтөлбөр, шинэчилэн найруулсан намын дүрмийг, 2007.12.19-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд тус тус бүртгэсэн.
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Улсын Дээд шүүхийн 1990 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2006-07-01
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 2100