Улс төрийн намууд

Намын нэр Ард түмний олонхийн засаглал нам /АТОЗН/
Регистерийн дугаар 8489157
Бүртгэлийн дугаар 8012103208
Намын дарга А.Батдорж
Хаяг Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жуулчдын гудамж, Центр-34, В-Корпус, 508 тоот
Утас 99156426, 99895858
Факс -
Электрон шуудан atoznam@gmail.com
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Их хуралын тогтоол
Анх байгуулагдсан огноо 2018-08-26
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2018.12.21-ний өдрийн 01 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2019-01-08
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 1080