Улс төрийн намууд

Намын нэр Зон олны нам /ЗОН/
Регистерийн дугаар 8489122
Бүртгэлийн дугаар 8012103206
Намын дарга Э.Одбаяр
Хаяг Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 220 мянгат, 25-р байр, Зон Олны нам
Утас 77001206
Факс -
Электрон шуудан info@demos.mn, secretary@demons.mn, khowledge@demons.mn
Вэб сайт www.demos.mn, www.zon.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Зон олны намын үүсгэн байгуулах хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор намыг үүсгэн байгуулах тухай /УДШ-ийн 2017.06.30-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ Зон Олны намын Бага хурлын 2017 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар намын даргаар Хантайшир овогтой Пүрэвсүрэнгийн Очирпүрэв сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2017.10.11-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 2017.06.12
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2017.06.30-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн. Зон Олны намын Бага хурлын 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар намын даргаар Байчууд овогтой Гомбосүрэнгийн Эрдэнэтөгс сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2018.05.14-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2017.07.16
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 2022