Улс төрийн намууд

Намын нэр Үнэн ба Зөв нам
Регистерийн дугаар 8489114
Бүртгэлийн дугаар 8012103205
Намын дарга А.Отгонбаатар
Хаяг Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, 7-р хороолол /14180/ Pro One оффис-502 тоот
Утас 70070010, 90060505
Факс -
Электрон шуудан UBZN@gmail.com
Вэб сайт unenbazuv.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Үнэн ба Зөв намын үүсгэн байгуулах хурлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор намыг үүсгэн байгуулах тухай /УДШ-ийн 2017.06.07-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./
Анх байгуулагдсан огноо 2017.03.10
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2017.06.07- ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2017.06.27
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 819