Улс төрийн намууд

Намын нэр Монголын хүний төлөө нам
Регистерийн дугаар 8489106
Бүртгэлийн дугаар 8012103204
Намын дарга Х.Бат-Ялалт
Хаяг Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, 13-р хороолол, 9г байр, 3 тоот
Утас 99108592, 99179382
Факс 77338592
Электрон шуудан 4mongolian@gmail.com
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Монголын хүний төлөө намын үүсгэн байгуулах хурлыг 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор намыг үүсгэн байгуулах тухай /УДШ-ийн 2017.03.27-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./
Анх байгуулагдсан огноо 2017.02.17
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2017.03.27-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2017.04.21
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 1135