Улс төрийн намууд

Намын нэр Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн нам /ТТЭНН/
Регистерийн дугаар 8489124
Бүртгэлийн дугаар 8012103202
Намын дарга Ц.Баянбилэг
Хаяг Баянгол дүүрэг, 8-р хороо, Хөгжил хотхон," Алтан онгоц" ХХК-ны байр 305 тоот
Утас 88808574, 99628944
Факс -
Электрон шуудан TusgaarTENNam@gmail.com, TusgaarTENNam@yahoo.com
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Намын их хуралын шийдвэр. Тусгаар тогтнол, Эв нэгдлийн намын Намын их хурлаар 2015 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 02 дугаар шийдвэрээр намын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ Тусгаар тогтнол, Эв нэгдлийн намын ээжилт бус хоёрдугаар их хурлын 2016.04.10-ны өдрийн тогтоолоор дүрмийн өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2016.04.29-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./ Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн намын дүрмийн 17.4.3, 19.1, 21.5, 24.4.2, 25.2.6. дах заалтуудыг өөрчилсөн, намын даргаар Ц.Баянбилэг сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2017.04.26-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 2015.04.18
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо 2015.05.29
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2015.05.29
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 3131