Улс төрийн намууд

Намын нэр Эх орончдын нэгдсэн нам /ЭОНН/
Регистерийн дугаар 8489108
Бүртгэлийн дугаар 8082001020
Намын дарга Г.Ганбат
Хаяг Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8-р хороо, 4-р хороолол, 11-260
Утас 99113622, 88866402, 96671779
Факс -
Электрон шуудан -
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Эх орончдын намын 2012.01.20-ны өдрийн 05-р тогтоолоор намын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2012.03.12-ны өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 2012-01-20
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Улсын Дээд шүүхийн 2012 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2012-03-12
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 2150