Улс төрийн намууд

Намын нэр Хөдөлмөрийн үндэсний нам /ХҮН/
Регистерийн дугаар 8489100
Бүртгэлийн дугаар 8082001019
Намын дарга Т.Доржханд
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Бага тойруу, 24 оффис байрны, 106 тоот
Утас 99113316
Факс -
Электрон шуудан -
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 2011.11.05-ны өдрийн ХөҮН-ын ээлжит бус их хурлаар ХөҮН-ын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2011.12.05-ны өдрийн 14-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Хөдөлмөрийн Үндэсний намын ээлжит бус Их хурлын 2014.04.17-ны өдрийн 04/11 дүгээр тогтоолоор Хөдөлмөрийн Үндэсний намын товчилсон нэрийг Хүн гэж өөрчилж, намын даргаар Сүхбаатарын Зоригтбаатар сонгогдсон тухай /УДШ-ийн 2014.05.14-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ Хөдөлмөрийн Үндэсний намын даргаар Сүрэнхүүгийн Боргил сонгогдсон тухай /УДШ-ийн 2015.05.29-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ Хөдөлмөрийн Үндэсний намын ээлжит бус Их хурлын 2015.09.25-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор мөрийн хөтөлбөр болон дүрмийн өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2015.10.30-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ Хөдөлмөрийн Үндэсний намын даргаар Бадрахын Найдалаа сонгогдсон тухай /УДШ-ийн 2017.06.07-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ Хөдөлмөрийн Үндэсний намын даргаар Тогмидын Доржханд сонгогдсон тухай /УДШ-ийн 2021.02.26-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 2011.11.05 2014.05.14
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2011 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна. УШД-ийн 2014 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 3 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөрийн үндэсний нам /ХөҮН/ гэснийг Хөдөлмөрийн үндэсний нам /ХҮН/ гэж өөрчилж, мөн намын даргаар С.Зоригтбаатарыг томилсныг бүртгэв. УШД-ийн 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөрийн үндэсний намын даргаар С.Боргилыг томилсныг бүртгэв. Хөдөлмөрийн Үндэсний намын ээлжит бус Их хурлын 2015.09.25-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор мөрийн хөтөлбөр болон дүрмийн өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2015.10.30-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ Хөдөлмөрийн Үндэсний намын 2018 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн намын ээлжит бус Их хурлаар баталсан намын шинэчилсэн дүрмийг УДШ-ийн 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолор бүртгэсэн.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2011.12.05
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 1024