Улс төрийн намууд

Намын нэр Ардчилсан нам /АН/
Регистерийн дугаар 8488916
Бүртгэлийн дугаар 8082001002
Намын дарга
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-8, Ардчилсан намын байр
Утас 51-262055,
51-264221,
11-318210,
51-262862,
11-312862
Факс 11-318210
Электрон шуудан info@demparty.mn
Вэб сайт www.demparty.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 2000.12.06.02 Ардчиллын төлөө намуудын нэгдэх Их хурлын тогтоолоор Ардчилсан намын үндсэн дүрмийг баталсан /УДШ-ийн 2000.12.26.07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.04.07-р Үндэсний зөвлөлдөх хорооны ээлжит бус хурлын тогтоолоор намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд баталсан /УДШ-ийн 2005.03.30-ны 03 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.31-ний өдрийн Намын II Их хурал- Үндэсний Чуулганаар ёсчлон баталсан /УДШ-ийн 2005.04.20.05-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2006.03.31.04-р Ардчилсан намын Үндэсний чуулганы хурлын тогтоолоор үндсэн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай /УДШ-ийн 2006.05.02.03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Үндэсний зөвлөлдөх хорооны XXXIV хурлын 2011.03.09.05-р тогтоолоор үндсэн дүрэм ба журамд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2011.04.11.04-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрий Ардчилсан намын Үндэсний Зөвлөлдөх Хорооны ээлжит бус 44 дүгээр хурлаар намын даргаар З.Энхболд сонгогдсон /УДШ-ийн 2015.06.26-ны 10 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ 2016.12.07-ны өдрийн Ардчилсан намын 6 дугаар Их хурлын 14 дүгээр тогтоолоор батласан Ардчилсан намын Үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг /УДШ-ийн 2016.12.23-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ 2017.оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн Ардчилсан намын 7 дугаар их хурлын 03 дугаар тогтоолоор Ардчилсан намын даргаар С.Эрдэнэ сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2017.03.15-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./ Ардчилсан Намын 2017 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 7 дугаар Их хурлаас батлагдсан “Ардчилсан Намын Үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт”-д /УДШ-ийн 2017.03.31-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ Ардчилсан намын 2018.12.05-ны өдрийн 09 дүгээр Их хурлаар намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчлэн баталсан Мөрийн хөтөлбөр, үзэл баримтлал /УДШ-ийн 2019.01.07-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./
Анх байгуулагдсан огноо 2000.12.06
МҮАН, МСДН, МШАН, МАСМН, МоАН-ууд нийлсэн, МСДН-ийн улсын бүртгэлийн дугаарт бүртгэсэн
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо 2000.12.06.02 Ардчиллын төлөө намуудын нэгдэх Их хурлын тогтоолоор Ардчилсан намын үндсэн дүрмийг баталсан /УДШ-ийн 2000.12.26.07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.04.07-р Үндэсний зөвлөлдөх хорооны ээлжит бус хурлын тогтоолоор намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд баталсан /УДШ-ийн 2005.03.30-ны 03 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.31-ний өдрийн Намын II Их хурал- Үндэсний Чуулганаар ёсчлон баталсан /УДШ-ийн 2005.04.20.05-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2006.03.31.04-р Ардчилсан намын Үндэсний чуулганы хурлын тогтоолоор үндсэн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай /УДШ-ийн 2006.05.02.03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Үндэсний зөвлөлдөх хорооны XXXIV хурлын 2011.03.09.05-р тогтоолоор үндсэн дүрэм ба журамд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2011.04.11.04-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрий Ардчилсан намын Үндэсний Зөвлөлдөх Хорооны ээлжит бус 44 дүгээр хурлаар намын даргаар З.Энхболд сонгогдсон /УДШ-ийн 2015.06.26-ны 10 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ 2016.12.07-ны өдрийн Ардчилсан намын 6 дугаар Их хурлын 14 дүгээр тогтоолоор батласан Ардчилсан намын Үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг /УДШ-ийн 2016.12.23-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ 2017.оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн Ардчилсан намын 7 дугаар их хурлын 03 дугаар тогтоолоор Ардчилсан намын даргаар С.Эрдэнэ сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2017.03.15-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./ Ардчилсан Намын 2017 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 7 дугаар Их хурлаас батлагдсан “Ардчилсан Намын Үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт”-д /УДШ-ийн 2017.03.31-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/. Ардчилсан намын хэрэг эрхлэх газрын дарга П.Нүрзэдийн 2020.11.05-ны өдрийн 02/418 дугаар албан бичгээр дэд дарга Ц.Тувааныг намын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилсныг бүртгэсэн. УДШ-ийн 2021.01.14-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор Улсын Дээд шүүхийн цахим бүртгэлд Ц.Тувааныг Ардчилсан нам /АН/-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр бүртгэснийг хасаж, Ардчилсан нам /АН/-ын даргаар бүртгүүлэх С.Эрдэнийн хүсэлтийг хангахаас татгалсан./
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2006.07.10
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 150000