Улс төрийн намууд

Намын нэр Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн нам /ХМХН/
Регистерийн дугаар 8489092
Бүртгэлийн дугаар 8082001018
Намын дарга Ц.Шинэбаяр
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө "Монгол хэвлэл" ХХК-ийн байранд
Утас 50010303, 99101948
Факс -
Электрон шуудан -
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай ХМХН-ын анхдугаар Их хурлын 2011.09.23-ны өдрийн 09-р тогтоолоор ХМХН-ын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2011.10.21-ний өдрийн 13-р тогтоолоор бүртгэсэн/ УДШ-ийн 2016.04.04-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн намын 2016.03.06-ны өдрийн Бага хурлаар намын даргаар Цэнд овогтой Шинэбаяр сонгогдсоныг бүртгэсэн.
Анх байгуулагдсан огноо 2011.09.23
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Улсын Дээд шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2011.10.21
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 2000