Улс төрийн намууд

Намын нэр Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний Нам
Регистерийн дугаар 8489076
Бүртгэлийн дугаар 8082001016
Намын дарга Т.Оюунаа
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж, 3/2 306 тоот
Утас 210620, 99009093, 91999901, 99825653
Факс -
Электрон шуудан -
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай МОНАРХН-ын Онц Их хурлын 2007.11.26-ны 06-р тогтоолоор МОНАРХН-ын зохион байгуулах Их хурлаас дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2008.02.01-ний 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 2008.02.01
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2008 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2008-02-01
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 850