Улс төрийн намууд

Намын нэр Иргэний Хөдөлгөөний Нам /ИХН/
Регистерийн дугаар 8489041
Бүртгэлийн дугаар 8082001014
Намын дарга Б.Батсайхан
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, 304 тоот
Утас 11-321900, 99111403,
Факс 11-327899
Электрон шуудан -
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай Иргэний хөдөлгөөний намын үүсгэн байгуулах хурлын 2007.10.04-ний №2 тогтоолоор Иргэний хөдөлгөөний намын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2007.10.17-ны өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний хөдөлгөөний нам 2012.04.01-ний өдрийн 5 дугаар бага чуулганаар дүрэмдээ өөрчлөлт оруулсан, Иргэний хөдөлгөөний намын даргаар Баатаржавын Батсайханыг сонгогдсон тухай /Улсын Дээд Шүүхийн 2012 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./
Анх байгуулагдсан огноо 2007.08.17
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 2007 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2007-10-24
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 815