Улс төрийн намууд

Намын нэр Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Нам /МЭҮН/
Регистерийн дугаар -
Бүртгэлийн дугаар -
Намын дарга Г.Тунгалаггэрэл
Хаяг Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамж, Шувуун саарал УҮГ-ын Б корпус 3 давхар
Утас 11-324877
Факс -
Электрон шуудан -
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай МЭҮНН-ын анхдугаар их хурлын 2003.12.16-ны өдрийн 01-р тогтоолоор намын дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2004.04.12-ны өдрийн 03-р тогтоолоор бүртгэсэн/
Анх байгуулагдсан огноо 2003.12.16
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо 2004 оны 04 дүгээр сарын 12-ны дөрийн 03 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо -
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 1069