Улс төрийн намууд

Намын нэр Монгол Ардын нам /МАН/
Регистерийн дугаар 8488908
Бүртгэлийн дугаар 8082001001
Намын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ
Хаяг Улаанбаатар хот, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Алтангэрэлийн гудамж-3, Тусгаар тогтнолын ордон
Утас 11-323245
Факс 320368
Электрон шуудан mprp@mobinet.mn
Вэб сайт www.nam.mn
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 1.Монгол Ардын хувьсгалт намын дүрэм /УДШ-ийн 1990.05.16.01 тогтоолоор бүртгэсэн/ 2.МАХН-ын XXI их хурлаас баталсан дүрэм /1992.03.25.04-ийн өдрийн УДШ-ийн тогтоол бүртгэсэн/ 3.1992.11.30.127 МАХН-ын нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрэм бүртгүүлэх /1992.12.04.13 тогтоолоор бүртгэсэн/ 1997.03.16. МАХН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 1997.04.01.01 УДШ-ийн тогтоолоор бүртгэсэн/ 2001.03.02.11 дүгээр тогтоолоор МАХН-ын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2001.11.30.03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.30.04-р тогтоолоор МАХН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2005.04.27.07-р тогтоол бүртгэсэн/ 2005.06.18-ны өдөр МАХН-ны дүрмийг бүхэлд нь шинэчлэн найруулсныг баталсан /УДШ-ийн 2005.11.29.11-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.12.13-ны 10 дугаар МАХН-ын бага хурлын тогтоолоор дүрмийн зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2006.01.12.01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2007.10.25.10-р МАХН-ын XXV их хурлын тогтоолоор МАХН-ын дүрэм баталсан /УДШ-ийн 2007.11.16.07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2010.11.05-ын өдрийн 06-р тогтоолоор МАХН-ын XXVI Их хурлын тогтоолоор намын нэрийг өөрчлөх тухай, 2010.11.05-ны өдрийн 13-р тогтоолоор дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2010.11.12.02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Монгол Ардын намын Бага хурлын 2014.11.29-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2014.12.26-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/ Монгол Ардын намын Бага хурлын 2015.12.12-ны өдрийн III хурлын 09 дүгээр тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2016.01.22-ны 01 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/ Монгол Арлдын намын 28 дугаар Их хурлын 2017.11.20-23-ны өдрийн хуралдаанаар намын дүрмийн өөрчлөлт, намын даргаар У.Хүрэлсүх сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2017.12.18-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./ Монгол Ардын намын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн III Бага хуралдаанаар намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг /УДШ-ийн 2019.01.07-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ Монгол Ардын намын Бага хурлын 2021.05.02-ны өдрийн Х хурлын 05 дугаар тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2021.05.24-ний 16 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ Монгол Ардын намын Бага хурлын 2021.06.25-ны өдрийн ХI хурлын 05 дугаар тогтоолоор Монгол Ардын намын даргаар Л.Оюун-Эрдэнийг сонгож батлах тухай /УДШ-ийн 2021.07.09-ний 24 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./ Монгол Ардын намын 2021.12.06 болон 2021.12.07-ны өдрийн XXX Их хурлын 13 дугаар тогтоолоор Монгол Ардын намын даргыг сонгож батлах тухай, 14 дүгээр тогтоолоор Монгол Ардын намын хөтөлбөрийг батлах тухай, 16 дугаар тогтоолоор Монгол Ардын намын дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2022.02.09-ний 04 дүгээр тогтоолоор бүргэсэн./
Анх байгуулагдсан огноо 1921.03.01
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо Улсын Дээд шүүхийн 1990 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2006.07.10
2010.11.12
Үйл ажиллагааны чиглэл Улс төрийн, О/Н/Өмчийн
Гишүүдийн тоо 161300