2016 оны 2 сар

2016 оны 02 сарын 25 2384

ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ
2016 ОНЫ 2-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 8

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 сургалтын арга хэмжээнд/ЕШ нарт 20,431,000.00 20,431,000.00 Корпорейт Конвейшн Центр ХХК Махатма Ганди-39, Хан- уул дүүрэг-15, Улаанбаатар -17011,Монгол улс
2 сургалт зохион байгуулах арга хэмжээнд 10,057,800.00 10,057,800.00 Улаанбаатар хотын банк Чингэлтэй дүүрэг. Улаанбаатар банкны байр