2015 оны 12 сар

2016 оны 01 сарын 04 2420

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дугаар хавсралт.

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

 

(Хуулийн 6.2.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-12-11 Саммит компьютер технологи ХХК   15,500,000.0 Багаж хэрэгсэл худалдан авах
2 2015-12-24 Саммит компьютер технологи ХХК   29,036,000.0 Багаж хэрэгсэл худалдан авах
3 2015-12-25 ССаммит компьютер технологи ХХК   17,602,550.0 Багаж хэрэгсэл худалдан авах

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622

Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138