2020 оны 6 дугаар сар

2020 оны 07 сарын 03 558
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2020.06.12 Ард даатгал   7369254.59 Тээврийн хэрэгслийн даатгал