2020 оны 3 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 806
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2020.03.02 ХУД-ийн газар зохион байгуулалтын алба   12556800 газрын төлбөр
100900004001 УДШ 2020.03.18 Анун ХХК   9603000 бараа материалд
100900004001 УДШ 2020.03.17 Анун ХХК   9308200 барааны зардалд
100900004001 УДШ 2020.03.20 Анун ХХК   9643700 бараа материалд
100900004001 УДШ 2020.03.20 ЕСМ ХХК   27520000 гэрээний дагуу програм
100900004001 УДШ 2020.03.23 Анун ХХК   9169600 багаж хэрэгсэл
100900004001 УДШ 2020.03.30 Анун ХХК   9097000 барааны зардалд
100900004001 УДШ 2020.03.26 Анун ХХК   9169600 бараа материалд
100900004001 УДШ 2020.03.30 Анун ХХК   8575600 гэрээний дагуу