2020 оны 2 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 679
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900004001 Улсын Дээд шүүх 2020.02.20 Улсын Дээд шүүх   8718280 Томилолтын зардалд Захирамж  №04
100900004001 Улсын Дээд шүүх 2020.02.20 Бэй трэвел ХХК   9553800 Билетний зардалд Захирамж №04
100900004001 Улсын Дээд шүүх 2020.02.20 УБДС ТӨХК   5021165 Дулааны төлбөрт