2020 оны 1 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 11 811
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 Улсын Дээд шүүх 2020.01.13 УБДС ТӨХК   5217841 дулааны төлбөрт