2019 оны 12 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 1150
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900004001 УДШ 2019.12.06 БСБ трейдинг   8740000 архивын сейф авах Харах
100900004001 УДШ 2019.12.10 БСБ трейдинг   8740000 архивын сейф авах Харах
100900004001 УДШ 2019.12.13 УБЦТС   5228529.62 цахилгааны төлбөрт Харах
100900004001 УДШ 2019.12.16 Магнай трейд   10000100 шатахууны зардалд Харах
100900004001 УДШ 2019.12.16 Магнай трейд   10100000 шатахууны зардалд Харах
100900004001 УДШ 2019.12.16 УБ БАНК   118000000 ц.Зориг ттэтгэвэрт гарахад олгох 1 удаагийн буцалтгүй тусламж Харах
100900004001 УДШ 2019.12.20 УДШ   21622788 томилолтын зардалд Харах
100900004001 УДШ 2019.12.20 УДШ   19500000 буцалтгүй тусламж Харах
100900004001 УДШ 2019.12.20 Баяндэ ХХК   16411459 засварын ажлын зардалд Харах
100900004001 УДШ 2019.12.20 Бэйтрэвэл ХХК   17061120 тийзний төлбөрт Харах
100900004001 УДШ 2019.12.23 Софтлайн Азия ХХК   5806024 серверийн лицензийн төлбөрт  
100900004001 УДШ 2019.12.24 Софтлайн Азия ХХК   5927123 серверийн лицензийн төлбөрт Харах
100900004001 УДШ 2019.12.25 Эмералдсийд   7336780 засварын ажил/цонхны хөшиг/ Харах
100900004001 УДШ 2019.12.24 УБ банк   38394136 тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн буцалтгүй тусламж Харах
100900004001 УДШ 2019.12.26 БСБ трейдинг   8852005 тавилганы үнэ Харах
100900004001 УДШ 2019.12.26 УДШ   27332500 томилолтын зардалд Харах
100900004001 УДШ 2019.12.26 Эйрмаркет   20706000 билетийн үнэ Харах
100900004001 УДШ 2019.12.26 Бэйтрэвел ХХК   29916000 билетийн үнэ Харах
100900004001 УДШ 2019.12.26 УДШ   24559250 томилолтын зардалд /10 Харах
100900004001 УДШ 2019.07.08 УБ банк   335000000 захирамжийн дагуу Харах
100900004001 УДШ 2019.06.28 Эко байгаль тур ХХК   11070000 ахмадуудын аялалын зардалд  
100900004001 УДШ 2019.10.30 УДШ   10871620 томилолтын зардалд Харах
100900004001 УДШ 2019.05.30 УБ банк   535500000 тэтгэмжийн зардалд/захирамж Харах