2019 оны 11 дүгээр сар

2020 оны 02 сарын 19 858
Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
УДШ ТГД 2019.11.15 А/82 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
УДШ ТГД 2019.11.18 А/83 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах