2019 оны 10 дугаар сар

2019 оны 11 сарын 13 1059
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
медалион хайрцагны үнэ 6660000 6660000 Хаан зоос ХХК СБДүүрэг. Зоос гоёл ХХК байр .