2019 оны 9 дүгээр сар

2019 оны 10 сарын 16 1193
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900004001 УДШ 2019.09.11 О.Зандраа   112000000 тэтгэмжийн зардалд /О.Зандраа/ Шийдвэр харах