2019 оны 6 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 972
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч  
      Нэр Хаяг
автомашины даатгалын төлбөрт 6064206.17 6064206.17 Ард даатгал ЧД. Ард санхүүгийн нэгдлийн байр. 2 давхарт
шүүгчийн амь нас,эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 36903400 36903400 Ард даатгал ЧД. Ард санхүүгийн нэгдлийн байр. 2 давхарт
билетийн үнэнд 21150900 21150900 Наран трэвел СБД. Наран трэвелийн байр.