2019 оны 8 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 967
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл
их засвар 309000000 309000000 НТШ ТББ-д заагдсан Содон Номин констракшн ХХК
их засвар 153978000 153978000 НТШ ТББ-д заагдсан Баяндэ ХХК
их засвар 167864000 167864000 НТШ ТББ-д заагдсан Фүжи-Алтай ХХК
тоног төхөөрөмж 210000000 210000000 нтш ТББ-д заагдсан Моннис моторс ХХК