2019 оны 6 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1047
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900004001 УДШ 2019.06.17 Ард даатгал ХХК   6064206.17 Автомашины даатгалын төлбөрт Шийдвэр харах
100900004001 УДШ 2019.06.27 Ард даатгал ХХК   36903040 шүүгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын хураамж Шийдвэр харах
100900004001 УДШ 2019.03.11 Наран трэвел   21150900 билетийн үнэнд  9 хүн Шийдвэр харах