2015 оны 2 сар

2015 оны 02 сарын 05 2545

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 9 дугаар хавсралт.

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

 

(Хуулийн 6.2.5 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-02-11 Чингис хаан цогцолбор ХХК   10,000,000.0 сургалт зохион байгуулах
2 2015-02-11 Улсын дээд шүүх   14,154,900.0 сургалт зохион байгуулах
3 2015-02-17 Улсын дээд шүүх   268,753,700.0 тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622

Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138