2019 оны 4 дүгээр сар

2019 оны 06 сарын 18 1137
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900004001 УДШ 2019.04.15 Хан-уул дүүргийн газрын алба   8636628 газрын төлбөр УБ№2017/044 Шийдвэр харах