2019 оны 3 дугаар сар

2019 оны 06 сарын 18 1098
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900004001 УДШ 2019.03.13 УБ Дулааны Сүлжээ ТӨХК   5287078 халаалтын төлбөр гэрээний№ 1146 Шийдвэр харах
100900004001 УДШ 2019.03.13 УДШ   23231880 томилолтын зардалд/9 хүн Шийдвэр харах