2018 оны 12 дугаар сар

2019 оны 03 сарын 14 1338
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
засварын ажил /узель,гадаа хаалга, дотор 29351226 29351226 ХА ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн  33.1-д Санстрой ХХК Дрийм кастлеХХК, Улс туяарах ХХК ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28.3-д заасан