2018 оны 7 дугаар сар

2018 оны 10 сарын 10 1479
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл
засварын ажилд 110000000 33000000 ХА ТББ-д заагдсан техникийн тодорхойлолт Санстрой ХХК Барилга байгууламж ХХК, Улс туяарах ХХК, ,Дрийм кастле ХХК,
сантехникийн засварт 63000000 37800000 ХА ТББ-д заагдсан техникийн тодорхойлолт Содон номин констракшн ХХК Шинэ бүтээн босголт ХХК, Айникс инженеринг ХХК