2018 оны 4 сар

2018 оны 05 сарын 02 1733
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2018.04.24 Магнай трейд ХХК   10100000 шатахууны зардал
100900004001 УДШ 2018.04.24 Эйр транс ХХК   5224900 билетний үнэ