2018 оны 2 сар

2018 оны 03 сарын 20 1795
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900004001 УДШ 2018.02.06 нийслэлийн ӨХГазар   8636628 газрын төлбөр
100900004001 УДШ 2018.02.06 Корпорейт конвейшн ХХК   5000000 сургалтын арга хэмжээнд гэрээний дагуу